การก่อตั้งบริษัทชิฮามะฟู้ด

พวกเราบริษัทชิฮามะฟู้ดได้มีการก่อตั้ง 2 บริษัท

ในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในการขยายการขายสินค้าของเราไปทั่วประเทศในเขตอาเซียน

ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท คือ CHIBA FLOUR MILLING และ HAMADA FOOD SYSTEM.

บริษัททั้ง 2 ของเราคือ “CHIHAMA FOOD MATERIALS” และ “CHIHAMA FOOD SYSTEM”.

พันธกิจของบริษัทชิฮามะ

พวกเราบริษัทชิฮามะฟู้ด

ได้สร้างระบบที่สามารถรองรับระบบการพัฒนาอาหารในภูมิภาคอาเซียนแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

นอกจากนี้เราต้องการให้บริการลูกค้าในฐานะผู้สนับสนุนที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ด้านอาหารโดยนำเสนอเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพของญี่ปุ่นและวัตถุดิบแปรรูปอาหาร

ประวัติบริษัทของชิฮามะฟู้ด

ความอร่อย, ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการบริการแบบครบวงจรให้กับโรงงานอาหาร

เรามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอร่อยและความปลอดภัยของอาหารไปยังโต๊ะอาหารประจำวันของคุณในทุกมื้อ

ตอนนี้ในตลาดต้องการอาหารที่อร่อยดีต่อสุขภาพและอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เราจะใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทชิฮามะฟู้ด เป็น บริษัทที่มีระบบการบริการครบวงจรสำหรับโรงงานอาหาร โดยบริษัทเราเป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

เราจะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาอาหารให้มีความอร่อย, ดีต่อสุขภาพและ ความปลอดภัยของอาหารอย่างถึงที่สุด