เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายของ CHIHAMA FOOD SYSTEM

เราจำหน่าย วัตถุดิบแปรรูปอาหาร (สารปรับปรุงคุณภาพและวัตถุดิบอื่นๆ ฯลฯ ) หลากหลายประเภทที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้เราจะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก “วัตถุดิบแปรรูปอาหาร” (การขึ้นทะเบียนอย. ฯลฯ )

และทางบริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ให้กับทางลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ทางบริษัทจะช่วยเหลือในกระบวนการผลิตอาหารของคุณ โดยการใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากมายสำหรับอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด